İlgili

Yenilenebilir enerji üzerine bir kitap koleksiyonu, bu alanı bilgi ile zenginleştiriyor. Bu alana daha fazlasını eklemek ve etrafa yaymak için elimizden geleni yapıyoruz.

Kitaplarımız

Yenilenebilir enerji

Birçok yenilenebilir enerji projesi büyük ölçekli olsa da, yenilenebilir teknolojiler kırsal ve uzak bölgelere ve gelişmekte olan ülkelere de uygundur.

Rüzgar Enerjisinin Gücü

Rüzgârın çeşitli amaç ve faaliyetler için kullanılmasından dolayı rüzgâr enerjisine dönüşmenin yararlı olabileceği birçok yol vardır.

Hidro Güç Enerjisi

Hidroelektrik veya su gücü (Yunanca: ύ, “su” dan), yararlı amaçlar için kullanılabilecek olan, düşen suyun veya hızlı akan suyun enerjisinden elde edilen güçtür.

Enerjide 100 Terim ve Tanım

Temas halindeki bir sıvı (gaz veya sıvı) ortamından bir veya daha fazla maddeyi ekstrakte eden ve fiziksel ve / veya kimyasal olarak işlemde değişen bir materyal.

Biyokütle enerjisi

Biyokütle, yaşayan veya son zamanlarda yaşayan organizmalardan elde edilen biyolojik materyaldir. Enerji için biyokütle bağlamında bu genellikle bitki bazlı malzeme anlamına gelir.

Fosil yakıtlar

Kömür, petrol ve doğalgaz dahil olmak üzere fosil yakıtlar, şu anda dünyanın birincil enerji kaynağıdır. Milyonlarca yıl boyunca organik maddelerden üretilmiştir.

Jeotermal enerji

Jeotermal enerji, Dünya'da üretilen ve depolanan termal enerjidir. Termal enerji, maddenin sıcaklığını belirleyen enerjidir.

Gelgit enerjisi

Gelgit enerjisi, gelgit enerjisi olarak da adlandırılır, gelgitler tarafından elde edilen enerjiyi, esas olarak elektrik gibi faydalı güç biçimlerine dönüştüren bir hidroelektrik biçimidir.